Program 2024


Sekite naujienas apie XXV Tarptautinio universiteto forumo renginius mūsų Facebook puslapyje.

For more details about performances in the 25th International University Theatre Forum follow us on Facebook.

2024.05.06

17.00 val.
TARTU STUDENTŲ TEATRAS NGO
Tartu universitetas, Estija

PASAKOS PRIE LAUŽO: PASAULIO PABAIGA ARBA PABĖGĘ GYVŪNAI
Pagal ugrofinų pasakas

Režisierius Enor Niinemägi

Trukmė 1 val.
Spektaklis estų kalba
Vilniaus universiteto teatro salė, Universiteto g. 3

NGO TARTU STUDENT THEATER
University of Tartu, Estonia

CAMPFIRE TALES: APOCALYPSE NOW AKA ESCAPING ANIMALS
According to Finno-Ugric tales

Directed by Enor Niinemägi

Duration 1 h.
Performed in Estonian
Vilnius University Theater hall, Universiteto str. 3

19.00 val.
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
TEATRAS STUDIJA „PALĖPĖ“

NEMATOMA
pagal Carlo Goldoni komediją „Dviejų ponų tarnas“

Režisierius Olegas Kesminas
Dailininkė Rasa Kriščiūnaitė
Kompozitorius Daumantas Širvinskas

Trukmė 2 val. 50 min. su pertrauka
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Senamiesčio rūmai, Teatro studijos
„Palėpė“ salė, Trakų g. 1/26

VILNIAUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY
THEATRE STUDIO “PALĖPĖ”

INVISIBLE
based on Carlo Goldoni’s comedy “The Servant of Two Masters”

Director Olegas Kesminas
Scenographer Rasa Kriščiūnaitė
Composer Daumantas Širvinskas

Duration 2 hours 50 min. with an intermission
Performed in Lithuanian
Vilnius Gediminas Technical University, Trakų str. 1/26

2024.05.07

18.00 val.
KLAIPĖDOS UNIVERSITETO STUDENTŲ TEATRAS

Kostas Ostrauskas
LOZORIUS

Režisierė Egidija Jokubauskaitė
Kostiumų dailininkė Silvija Almonaitienė

Kostas Ostrauskas
ANA IR EMA

Režisierė Jūratė Grigaitienė
Video projekcijų autorius Rytis Laurinavičius

Trukmė 1 val. 10 min.

Teatro „Meno fortas“ salė, Bernardinų g. 8

KLAIPĖDA UNIVERSITY STUDENT THEATER

Kostas Ostrauskas
LAZARUS

Directed by Egidija Jokubauskaitė
Costume designer Silvija Almonaitienė

Kostas Ostrauskas
ANNA AND EMMA

Directed by Jūratė Grigaitienė
Author of video projections Rytis Laurinavičius

Duration 1 hour and 10 min.
Performed in Lithuanian

Theatre „Meno fortas“, Bernardinų str. 8

20.30 val.
VILNIAUS UNIVERSITETO DRAMOS TEATRAS

VALANDA 00
Spektaklis pagal Wolfgang Borchert apsakymus

Scenarijaus autorė ir režisierė Felicija Feiferė

Trukmė 1 val. 10 min.

Vilniaus universiteto teatro salė, Universiteto g. 3

VILNIUS UNIVERSITY DRAMA THEATER

HOUR 00
based on the short stories of Wolfgang Borchert
The author and director of the script Felicija Feiferė

Duration 1 h. 10 min.
Performed in Lithuanian

Vilnius University Theater hall, Universiteto str. 3

2024.05.08

14.00 val.
VILNIAUS UNIVERSITETO IMPROVIZACIJOS STUDIJA

Kūrybinės dirbtuvės ir pasiruošiamas forumo akcijai „VILNIAUS KRYŽKELĖS“

Veda Vytautas Kontrimas ir Jūratė Širvytė
Dalyvauja VU Improvizacijos studija ir visi norintys

Trukmė 3 val.

VU Mažosios aulos kavinė „Morgas“, Universiteto g. 3

VILNIUS UNIVERSITY IMPROVISATION STUDIO

Workshops and preparation for the forum action “VILNIUS CROSSROADS”

Led by Vytautas Kontrimas and Jūratė Širvytė
Participants: the VU Improvisation Studio and everyone who wants to participate

Duration 3 hours

Vilnius University, Café “Morgas”, Universiteto str. 3

18.30 val.
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO TEATRAS

Antoine de Saint-Exupéry
MAŽASIS PRINCAS

Režisierius Julius Dautartas
Kompozitorius ir režisieriaus asistentas Marius Viltrakis
Kostiumų dailininkė Vita Ges

Trukmė 1 val. 20 min.

Mykolo Romerio universiteto teatro salė, Ateities g. 20

MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY THEATER

Antoine de Saint-Exupéry
THE LITTLE PRINCE

Directed by Julius Dautartas
Costume designer Vita Ges
Composer and assistant director Marius Viltrakis

Duration 1 hour 20 min
Performed in Lithuanian

Mykolas Romeris University, Ateities str. 20

20.30 val.
EUROPOS HUMANITARINIS UNIVERSITETAS

Vilnius

TAPYTI ŽODŽIAI
Kolektyvinės kūrybos dokumentinio teatro spektaklis

Režisierius Alexsander Marchenko
Techninis direktorius Aliaksey Sedura
Techninio direktoriaus padėjėja Sofiya Khilkevich
Sceninio judesio autorė Zita Dulinskienė

Trukmė 1 val. 30 min.
Spektaklis baltarusių ir ukrainiečių kalbomis su angliškais subtitrais

Europos humanitarinis universitetas, Savičiaus g. 17

EUROPEAN HUMANITIES UNIVERSITY
Vilnius, Lithuania

PAINTED WORDS
Documentary theater performance

Directed by Alexander Marchenko
Technical director Aliaksey Sedura
Technical director assistant Sofiya Khilkevich
Movement director Zita Dulinskienė

Duration 1 h. 30 min.
The performance is held in Belarusian and Ukrainian languages with English subtitles

European Humanities University, Savičiaus str. 17

2024.05.09

13.15 val.
XXV Tarptautinio universitetų teatrų forumo akcija „VILNIAUS KRYŽKELĖS“

Akcijos vadovai – Vytautas Kontrimas ir Jūratė Širvytė

Susitikimo vieta VU Šv. Jonų bažnyčios varpinė, Šv. Jono g. 12

XXV International University Theater Forum action “VILIUS CROASSROADS”

Led by Vytautas Kontrimas and Jūratė Širvytė

Meeting place Vilnius University St. John church bell tower, Šv. Jono str. 12

15.00 val.
Apvaliojo stalo diskusija „Mažosios kūrybinės bendruomenės Europos universitetuose“
*

Vilniaus universiteto Centriniai rūmai, Rektoriaus aula, Universiteto g. 3
*Reikalinga registracija: kultura.vu.lt

Round table discussion “Small creative communities in European universities”*

Vilnius University, Rector‘s aula, Universiteto str. 3
*Registration is required: kultura.vu.lt/en

18.00 val.
VILNIAUS UNIVERSITETO KINETINIS TEATRAS

HOMMO IN MAXIMA**
Judesio spektaklis

Režisierius Andrius Pulkauninkas

Trukmė 1 val.

Vilniaus universiteto teatro salė, Universiteto g. 3
**Reikalinga registracija: kultura.vu.lt

THE KINETIC TROUPE OF VILNIUS UNIVERSITY

HOMMO IN MAXIMA**
Physical theater performace

Director Andrius Pulkauninkas

Duration 1 h.

Vilnius University Theater hall, Universiteto str. 3
**Registration is required: kultura.vu.lt/en

20.30 val.
KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
TEATRAS STUDIJA „44“

CIKADŲ TYLYBĖ
pagal Simon Stephens pjesę „Pornografija“

Režisierius Arnis Aleinikovas
Dramaturginės adaptacijos autoriai: Viktorija Kuzabavičiūtė, Arnis Aleinikovas
Medijos ir vizualinių sprendimų autorė Viktorija Lankauskaitė
Garso takelio autorius SINUO

Trukmė 1val.

Teatro „Meno fortas“ salė, Bernardinų g. 8

KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
THEATER STUDIO “44”

THE SILENCE OF THE CICADAS
based on Simon Stephens play “Pornography”

Directed by Arnis Aleinikovas
Authors of the dramaturgical adaptation: Viktorija Kuzabavičiūtė, Arnis Aleinikovas
Media and visual solutions author Viktorija Lankauskaitė
Author of the soundtrack SINUO

Duration 1 h.
Performed in Lithuanian

Theatre „Meno fortas“, Bernardinų str. 8

2024.05.10

18.00 val.
SANTJAGO DE KOMPOSTELOS UNIVERSITETAS
„AULA DE TEATRO“

Santjago de Kompostela, Galisija, Ispanija

BUČINIO ANTROPOLOGIJA (KARPALINIO TUNELIO SINDROMAS)

Autorius ir režisierius Roberto Salgueiro

Trukmė 40 min.
Spektaklis galisų kalba

Teatro „Meno fortas“ salė, Bernardinų g. 8

“AULA DE TEATROˮ
OF UNIVERSITY OF SANTIAGO DE COMPOSTELA

Santiago de Compostela, Galisia, Spain

ANTHROPOLOGY OF THE KISS (CARPAL TUNNEL SYNDROME)

Written and directed by Roberto Salgueiro

Duration 40 min.
The play will be performed in the Galisian language

Theatre „Meno fortas“, Bernardinų str. 8

20.00 val.
TEATRO TRUPĖ „CORE“

Norfolkas, Virdžinija, JAV

Washington Irving
LEGENDA APIE TYKŲJĮ KLONĮ

Režisieriai: Edwin Castillo ir Emel Ertugrul

Trukmė 55 min.
Spektaklis anglų kalba

Vilniaus universiteto teatro salė, Universiteto g. 3

CORE THEATER ENSEMBLE
Norfolk, Virginia, USA

Washington Irving
THE LEGEND OF SLEEPY HOLLOW

Directors Edwin Castillo and Emel Ertugrul

Duration 55 min.
Performed in English

Vilnius University Theatre hall, Universiteto str. 3

2024.05.11

12.00 val.
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS
TEATRAS STUDIJA „PALĖPĖ“

NUOJAUTA
pagal Samuel Beckett pjesę „Žaidimo pabaiga“

Spektaklio iniciatorius Saulius Venclovas
Režisierius Olegas Kesminas
Dailininkė Rasa Kriščiūnaitė

Trukmė 1 val. 20 min.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Senamiesčio rūmai,
Teatro studijos „Palėpė“ salė, Trakų g. 1/26

VILNIAUS GEDIMINAS TECHNICAL UNIVERSITY
THEATRE STUDIO “PALĖPĖ”

FLAIR
based on Samuel Beckett’s play “Endgame”

The initiator of the show is Saulius Venclovas
Directed by Olegas Kesminas
Scenographer Rasa Kriščiūnaitė

Duration 1 hour 20 min.
Performed in Lithuanian

Vilnius Gediminas Technical University, Trakų str. 1/26

14.00 val.
EUROPOS HUMANITARINIS UNIVERSITETAS
Vilnius

TAPYTI ŽODŽIAI
Kolektyvinės kūrybos dokumentinio teatro spektaklis

Režisierius Alexsander Marchenko
Techninis direktorius Aliaksey Sedura
Techninio direktoriaus padėjėja Sofiya Khilkevich
Sceninio judesio autorė Zita Dulinskienė

Trukmė 1 val. 30 min.
Spektaklis baltarusių ir ukrainiečių kalbomis su angliškais subtitrais

Europos humanitarinis universitetas, Savičiaus g. 17

EUROPEAN HUMANITIES UNIVERSITY
Vilnius, Lithuania

PAINTED WORDS
Documentary theater performance

Directed by Alexander Marchenko
Technical director Aliaksey Sedura
Technical director assistant Sofiya Khilkevich
Movement director Zita Dulinskienė

Duration 1 h. 30 min.
The performance is held in Belarusian and Ukrainian languages with English subtitles

European Humanities University, Savičiaus str. 17

17.00 val.
Forumo uždarymas / Closing ceremony of the Forum